Изпълнени обекти | ОТЧЕТ НА КМЕТА НА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

Изпълнени обекти в периода 2008г - 2011г

Пътища и улици

гр.Несебър – нов град - 18 064м2 в това число:

 улица в кв.”Младост” - 980 м2; улица в кв.”Перла” (до х-л Биляна) - 2320 м2; ул. "Южен плаж" - 420 м2; ул."Гоце Делчев" - 484 м2 ; ул."Изгрев" - 91 м2; разширение на улица "Първа" -1270 м2; улици в м.”Кокалу” - 2620м2 засипване с трошено каменна настилка; улици в кв. “Хр. Кудев” -  1973 м2; улица до х-л „Арсена” - 749 м2; ул.”Места” - 600м2; ул."Раковски" - 2911 м2; ул. "Кирил и Методий" - 1903 м2; ул. "Л. Каравелов" - 1743 м2.

гр.Несебър – стар град  - 2717м2 както следва:

ул."Хемус" - 830 м2; ул."Митрополитска" - 1887 м2.

к.к.Слънчев бряг 10 061м2:

Разширение на кръстовища: от кв."Камелия" - разклон за с. Тънково - 656 м2; от в.с."Елит"  разклона за  с.Кошарица - 308м2; улици и кръстовища в кв."Стария възел"и УПП - 4321м2; ул. "Нова регулация"  - между ЦД „Слъце” и ПГТ „Ив.Вазов”- 1562м2; улица от разклона на магазин "Младост"  до х-л "Бумеранг" - 2587 м2; улица в района зад Пожарната към общежитие "Строител" – 627м2.

с.Равда – 16 635м2:

Довършване на ул."Крайбрежна" - 540м2; ул.”Марица”-1062м2; ул.”Зорница” - 1134м2; Проектиране и изграждане на ул."Емона"- 460м2 и ул."Хоризонт"- 927м2; ул."Пирин" и прилежащ паркинг - 1397м2; ул."Апостол Войвода"-1436м2; ул."Черноморска"-1765м2; ул.Струма-1034м2; ул."Гоце Делчев"-1438м2; ул."Милин Камък"-571м2; ул"Ивайло"-559м2; тупик между ул."Чайка" и ул."Бриз" - 238м2; ул."Оборище"-437м2; ул."Вардар"-1017м2; ул."Отец Паисий"- 876м2; ул."Ропотамо"- 970м2; ул."Огоста" -774м2.

гр.Св. Влас – 35 047м2:

ул. "Роза"-1 464м2 ; ул."Черноморска"- 3 890м2; улица пред х-л „Етъра”- 832м2; улици  кв. "Русалка" – 1671м2; ул."Юг"- 2302м2; ул."Цар Симеон"- 10 147м2; ул.”Струма” - 879м2; ул.”Раковина”-1140м2; ул.”Родопи”-960м2; ул."Морска" – 1083м2; ул."Лазур" и паркинг-3845м2; ул."Черноморсака"-3405м2; ул."Янтра"-623м2; ул."Хан Крум"-1369м2; ул."Одеса" - 1438м2;

Реконструкция на път Сл. бряг - Св. Влас – пътна настилка – 28 000м2, тротоарни настилки – 5 600м2.

гр.Обзор –10 066м2 :

ул.”Младежка” – 1736м2; ул.”В.Левски” – 1463м2; площадково пространство – 1568м2; северно от главен път – 1397м2; ново асфалтиране на улична пътна мрежа в  кв.3 – ул.”Нептун” и ул.”Бриз”-1660 м2; кръпки по ул.”Черноморска”, ул. „Отец Паисий”, ул.”3-ти март”, ул.”Ив.Вазов”, ул.”Козяк”, ул.”Хр.Ботев”, ул.”Славянска”, ул.”Тракия” – 1520м2 ; Асфалтиране пешеходна алея от мост на р.Двойница до к.к. Обзор – север – 771м2; ул."Витоша"-19,25кв.м; "В.Левски"-30,45кв.м; "Кирил и Методий"-13,08кв.м;"Утро"-9,10кв.м;"Черноморска"-212,80кв.м; "Т.Илчев"-54,16кв.м;"Ив.Вазов"-33,37кв.м; "Рибарска"-14,79кв.м;"Русалка"-6,45кв.м; "Отец Паисий"-163,19кв.м; "Тр.март"-80,27кв.м.

Път гр. Обзор – с.Паницово – 3750м2.

с.Кошарица – 22 248 м2

ул."Ив.Вазов" - 1110м2; ул."Генерал Заимов" – 1295 м2; тупик към ул. „Тунджа” - 238м2; ул.23 "Септември" -17 554 м2; обслужваща улица - 348м2; ул. "9 - май" - 377м2; ул. "9ти Май" - 312м2; ул. "Жельо Войвода" - 1014м2.

с.Оризаре - 19 883м2

ул"Марица"-; ул."П.Волов"-;  ул."Р.Даскалов" - 1157м2; ул. към гробищен парк - 993м2; ул."Пирин" - 825м2; ул."Г.С.Раковски" - 2955м2; ул."Яна Лъскова" - 947м2; ул."Стара планина" - 1080м2; ул."Ст. Икономов" - 825м2; ул."Опълченска" - 1704м2; ул."Младост" - 1349м2; ул."Черно море" - 1010м2; ул."М.Герджиков" - 415м2; ул."Г.Кондолов" - 1076м2; ул."Преображенска" - 1278м2; ул."Васил Левски" - 1192м2; ул."Народен Юмрук" - 1839м2.

с.Тънково – 3 519 м2

ул."Емона" - 1673м2, ул."Хаджийска" - 1846м2

с.Гильовца –4 952м2:

ул. към гробищен парк - 986м2 ; ул.”Първи Май” - 1606м2; ул.”Искър” - 945м2 НТК; ул.”С.Трифонова” и ул.Пирин - 1415м2 асфалт и НТК.

с.Баня –1050 м2:

Бетониране ул.”Лазар Маджаров” 1050м2

с.Приселци –2910м2:

Полагане ТКН и асфалтиране на улици с.Приселци – 2910 м2.

с.Раковсково :

Полагане ТКН по улици – 3418м2; ТР на улици с асфалт – 210м2.

с.Паницово-с.Козница:

Положена ТКН път с.Паницово - с.Козница – 16 800 м2.

Тротоарни настилки и площадни пространства

гр.Несебър – нов град – 10 496 м2:

ул.”Плиска”, ул.”Струма”, ул.”Места” - 1814м2; улица в кв.”Перла” /х-л „Биляна”/ и м.”Кокалу”- 562м2 тротоар, 161м2 паркинг тела; ул."Раковски" -1211 м2; ул."Дюни"- 1522 м2;  ул."Еделвайс"-312 м2; ул."Васил Левски" - 400 м2; ул."Хан Крум" - 1881 м2; ул."Кирил и Методий" - 1218 м2; ул."Л.Каравелов" - 432 м2; ул."Ив.Вазов" (пред съда) - 317 м2; улици в кв."Хр.Кудев" - 40 м2; улица в кв.”Младост” - 516 м2 паркинг тела, 110 м2 тротоар;.

гр.Несебър – стар град - 256м2 

ТР на тротоарни настилки – ул.”Месембрия” – 79м2; ул.”Нептун”-123м2; ул.”Хан Аспарух”26м2; ул.”Метрополитска” 14м2;ул.”Ахелой” 14м2.

Направа на настилка от камък около "Старата митрополия" -  300м2

к.к.Слънчев бряг - 1 470м2

Нови тротоари в района на пожарната – 567м2; ТР и нови тротоари между блокове в района на „Стария възел - 897 м2.

с.Равда – 8 662м2:

ул."Крайбрежна" – 260м2; ул."Иван Карасулски", ул."Изгрев", ул."В.Левски", ул."Вардар",ул."Свобода", ул."Крайбрежна" – 2563м2; ул."Братя Миладинови"-499м2; ул."Отец Паисий"-311м2;  ул."Странджа"- 420м2; ул."Васил Левски" - 943м2; ул."Рибарска"-197м2(препоставяне); ул."Вардар" -842м2; ул."Кирил и Методий" -251м2; ул."Амфибия"- 436м2; ул."Раковски"-80м2; ул."Струма"- 445м2; ул."Гоце Делчев"-356м2; ул."Свобода"- 263м2; ул."Македония"- 69м2; ул."Пирин"-50м бордюр; ул."Ивайло"-80м бордюр; ул."Несебър"-727м2.

гр.Св. Влас- 5 555м2:

ул."Роза" / до х-л "Ясен" срещу х-л "Корона" /, ул. "Бор" /до х-л "Бадемите" и х-л "Галактик", улица към в.с. Елените – 973м2; ул."Зора"- 354м2; ул."Одеса"- 576м2,; ул."Васил Левски"-382м2; ул."Дунав"-116м2; ул."Лозарска"- 152м2,; ул."Черноморска"-685м2; ул."Чайка"- 917м2; ул."Цар Симеон" – 1196м2; ул.”Раковина”- 204м2.

гр.Обзор – 2 379м2:

ул. „Трети март”; ул „Странджа”; ул „Беласица”; ул „Иван Вазов” – 529м2; ул.”Бриз”-226,38м2; ул.”Черноморска”-153,38м2; ул.”Христо Ботев” - 64,01м2; „Тракия”-27.20м2;ул.”Дунав”-83,04м2; „Славянска”-12,76м2; „Трети март”-77м2; ул.”Корал” – 160м2; ул.”Бриз” – 88м2; ул.„Нептун”–60м2; ул.Черноморска” – 30м2. с.Кошарица – 2 465м2

ул.”23-ти септември”

с.Оризаре- 874м2

ул.”1-ви май”

с.Тънково – 2038м2

ул."Хр. Ботев"-570м2; ул."Рила"-604м2; ул."Средна гора"-552м2; срещу кметството – 312м2

 с.Гильовца – 3 437м2

 ул.”М.Генов”, ул.”Рила”, ул.”Витоша” – 1260 ;ул."Яна Лъскова" -600м2; ул."Николай Лъсков" -294м2; ул."Янко Андонов"-381м2,; ул. "Лале"-117м2; ул."Китка" и ул."Любен Каравелов" – 785м2

с.Баня -1 316м2

ул."Захари Стоянов"-257,36м2, ул."Витоша"-149,44м2, ул."Яне Сандански"-42м2, ул."Шипка"-6,5м2, ул."М.Герджиков"-125,45м2, кръстовището на Ул."Хр. Ботев" и ул."Илинден"-78,40м2, ул."Гоце Делчев"-61,35м2, ул."Стара планина"-88,81м2, ул."Цар Симеон"-69,22м2, ул.Струма"-92,56м2, ул."Илинден"-98,80м2;улицата от центъра към гробищния парк - изградена тротоарна настилка -246м2

с.Приселци -862м2

с.Раковсково- 880м2

с.Паницово- 644м2

Паркинги и  подходи 

гр.Несебър – нов град

Изграждане и ограждане на паркинг "Мелницата"  - 4700 м2 паркинг от ТКН и 320 м ограда

Изграждане на паркинг м/у бл.1 и бл.3 на ул.Еделвайс - 163 м подпорна стена, 1410 м2 НТК и асфалт.

Паркинг пред стадион - 1970 м2

гр.Несебър – стар град 

Паркинг  "Северен голям" - 9611 м2;

Паркинг "Север - малък"- разширение - 652 м2;

Паркинг до буната и разширение на път - 699 м2л

к.к.Слънчев бряг

Паркинги между общежитията – 958м2.

гр.Св. Влас

СМР по направа на паркинги - пред "Грийн Парадайс", до офис сграда, до к-с "Къщите", зад църквата, пред к-с "Арена 2", пред Амфитеатър – 6бр – 2 684м2.

гр.Обзор

Изграждане на паркоместа по ул."Хр. Ботев" и тротоарна алея по ул.”Козяк” – 760м2

Сгради и съоръжения

гр.Несебър – нов град

Преустройство на кухненски блок в СОУ "Л.Каравелов" в кухня за хранене на ученици и млечна.

Преустройство на партерен етаж в сграда "Битова техника".

СМР по разширение на ОДЗ "Яна Лъскова"- Изграждане на надстройка и цялостно саниране (отвън и отвътре). Стара част- подмяна на ел. инсталация, ВиК инсталация; нова ОВ инсталация; подмяна на дограми, настилки, облицовки; направа топлоизолации; нови мазилки и боядисване по стени и тавани. Нов скатен покрив. Направа на вертикална планировка към двора на ОДЗ "Яна Лъскова".Облицовка на два басейна и монтаж на скимери в двора на  ОДЗ "Яна Лъскова".

Довършителни работи 3-ти и 4-ти ет. по Здравна къща.

Преустройство на покривна конструкция на ОДЗ "Калина Малина".

Изграждане тоалетна гробищен парк гр.Несебър.

к.к.Слънчев бряг

Спортна зала за тенис в ПГТ  "Ив. Вазов.

с.Равда

Пристройка към съществуваща детска градина "Мечо Пух".

Надстройка над физкултурен салон на  ОДЗ „Мечо пух”.

Укрепване свлачище в кв.53 и 53а и контролно-измервателна система към него/КИС/" финансиране по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013”

Изграждане на обществена тоалетна.

гр.Св. Влас

Пристройка ЦДГ "Делфинче".

Преустройство на покривна конструкция на ЦДГ .

Довършване на физкултурен салон към ЦДГ .

Полуподземен санитарен възел с надземен паркинг.

Изграждане на двуетажна сграда "Медицински център".

гр.Обзор

Изграждане на гаражни клетки за МПС на БКС .

Пристройка към ОДЗ „Обзорче" по програма „СИФ”

Укрепване,преустройство и надстрояване на административна сграда Кметство.

с.Кошарица

Ремонт на детска градинацялостно ремонтиране на втори етаж и физкултурен салон

Изграждане на "Комплексна многофункционална сграда - Кметство".

с.Оризаре

Основен ремонт кметство – вътрешно ремонтни работи

Основен ремонт стара сграда читалище

Основен ремонт на покрив на пенсионерски клуб и кметство в с.Оризаре

Основен ремонт на  Здарвна служба

с.Тънково

Изграждане на физкултурен салон към ОУ "Васил Левски".

с.Гильовца

Основен ремонт и разширение на пенсионерски клуб 

Основен ремонт на сграда общинска собственост - Младежки дом

с.Баня

Основен ремонт на кметство – укрепване на цялата конструкция на сградата, цялостно саниране 

с.Козница

Авариен ремонт на мост - корекция на дерето, бетонов праг

Благоустрояване и озеленяване

гр.Несебър – нов град

Настилка от щампован бетон по  южна крайморска алея – 1 500м2;

Направа на пешеходно пространство от светофар на околовръстен път до гробищен парк и отводняване - 1031 м2 тротоар, 45 м подпорна стена с парапет

Изграждане на подходи към  южен плаж – 2бр - зад х-л „Златна рибка” и между х-ли „Арсена” и „Мираж”

Изграждане на напоителни системи  по ул. "Дюни" - 1834 м2 и междублоково пространство - 1500 м2; ул. "Отец Паисий" 500 м2; ул. "Еделвайс" 504 м2 .

Зелени площи в междублоково пространство по ул."Струма" - Направа на градинки, напоителни системи за тях и алеи – финансиране по програма „Красива България”

гр.Несебър – стар град

Настилка на алея по провлак южна част -1422 м2

Настилка на алея по провлак северна част – 800м2

Направа на обходни алеи и подход към паметник на Рибаря, надстрояване и облицовка

Благоустрояване на площадка на ул.Рибарска - старо кметство

к.к.Слънчев бряг

Направа на алеи между общежития в к.к. Сл. Бряг - 286м2 и зелени площи

Вертикална планировка в  двора на  ЦДГ "Слънце"- градинки, алеи, площадки

с.Равда

Направа вертикална планировка към ОДЗ "Мечо Пух" – Алеи, озеленяване и ремонт на сенници над пясъчници.

Фонтан и облагородяване на център - доставка и монтаж на фонтан 1бр. и шадраван 1бр., направа на настилка от щампован бетон(305м2)

гр.Св. Влас

Изграждане на воден атракцион - фонтан в центъра със светлинни ефекти

Направа алеи и оформяне на пространство около детска градина ЦДГ „Делфинче”

гр.Обзор

Изграждане крайбрежна алея – 1177м2

Архитектурно и художествено оформяне на лятна сцена - изграждане на колони,арки и куполи-600м2; настилка щампован бетон-95м2

Изграждане нови зелени площи  - затревени зелени площи-6097м2

Доставка и монтаж автоматизирана поливна система – 980м

Направа на вертикална планировка в двора на ОДЗ „Обзорче

с.Кошарица

Направа на вертикална планировка на пространство около многофункционална сграда

Спортни обекти и детски площадки /15бр/

гр.Несебър – нов град

Направа на детски площадки – 3бр – зад кафе „Дъблин” , зад Пощата и на ул.”Струма”

Фитнес на открито в южен парк – 1 бр.

Цялостно изграждане на игрище с изкуствена тревна настилка с размери 97,3/55,7; Цялостно изграждане на 3бр. минифутболни игрища с тревна настилка с общ размер 66/44

гр.Несебър – стар град

Детски площадки   - 2 бр. - пред читалището и до "Пантократора"

к.к.Слънчев бряг

Детска площадка в кв."Стария възел" – 1бр

Фитнес площадка на открито в кв."Стария възел" – 1бр

с.Равда

Направа на детски площадки за с.Равда – 2бр

гр.Св. Влас

Направа на детски площадки – 2бр

Изграждане на спортна площадка  - 1бр

гр.Обзор

Ремонт на спортна площадка ОУ Св.Св.Кирил и Методий-. бетониране игрища: футболно-1440кв.м; волейболно-370кв-м; баскетболно-470кв.м; бетонови пътеки  и писта-460кв.м

Фитнес площадка на открито 1бр

с.Кошарица

Изграждане на детска площадка – 1бр

Спортна площадка в ДДМУИ – 1бр

с.Оризаре

Изграждане на детски площадки – 2бр

с.Тънково

Изграждане на детска площадка – 1бр

с.Баня

Изграждане на детска площадка – 1бр

Водоснабдяване и канализация

гр.Несебър – нов град

Изграждане на водопровод, канализация, преместване на тласкател  от кв.1 до кв.10 в кв. "Черно море"

Дъждовна канализация от колелото до м."Кладенците"

Реконструкция на главен градски водопровод чугун DN 600 ж.к."Черно море" – 112м

к.к.Слънчев бряг

Напорен тръбопровод и улична канализация от КПС 5а до КПС 12 и реконструкция на съществуващи канализационни колектори в централна част

с.Равда

Дъждовна канализация в м.”Кокалу”

гр.Св. Влас

Авариен ремонт и подмяна на уличен тръбопровод на ул."Дунав" и ул."Черноморска"

гр.Обзор

Реконструкция вторични  утаители ПСОВ Обзор-Бяла

с.Кошарица

Отводняване на ул. Стара планина - 93м тръби ф400, 46бр чугунени решетки, 2бр. РШ, 25м борбюри

с.Оризаре

Изграждане на битово фекална канализация – 1800м финансиране по ПУДООС

с.Тънково

Направа на канализация на ул."Хаджийска" - 463м

с.Баня

Отводняване дере с бет.тръби ф1000 м/у ул.Г.делчев” и ул.”В.Левски”

Изграждане на дъждовен канал ул.”Михаил Герджиков”

с.Приселци

СМР по авариен ремонт водопровод - водопровод -395м.

Доизграждане на нов водопровод  с дължина 450м.                              

с.Раковсково

Ново водохвощане за питейна вода  и нов водопровод 250м

Довършителни работи напорен водоем с полезен обем W=200м3

с.Паницово

Прекарване водопровод до гробищен парк – 562м

Улично осветление

гр.Несебър – нов град

Ново улично осветление до кафенеДъблин”, срещу механа „Стария кестен” и  зад малка заседателна зала   - 13 бр. нови стълбове с осветителни тела

гр.Несебър – стар град 

Паркови фенери подмяна стари и монтиране на нови - 118 бр. декоративни фенери, 12 бр. метални стълбове с осветители

к.к.Слънчев бряг

Изграждане на ново улично осветление пред к-с "Каскада" и общежития "Странджа" и "Роза" 9 бр. нови стълбове с осветителни тела.

с.Равда

Изграждане на ново улично осветление  на ул. "Зорница", "Марица" и "Ропотамо" -

14бр. нови стълбове с осв. тела

Парково осветление и спомагателни съоръжения към гробищен парк - 5бр. паркови стълбове и осветителни тела

гр.Св. Влас

Новоизграждане на улично осветление и демонтаж на бетонни стълбове на ул. „Цар Симеон”- демонтаж на бетонни и монтаж на нови стоманени стълбове - 52бр. стоманени стълбове, 60бр. рогатки и осветителни тела

гр.Обзор

Изграждане на ново улично осветление – стълбове и паркови осветителни тела – 55бр.

с.Кошарица

Изграждане на ново улично осветление – стълбове 37бр. с осветителни тела по ул.”23-септември” и  подмяна на 97бр.осветителни тела и 4

с.Оризаре

Изграждане на ново улично осветление – стълбове 15бр. с осветителни тела до стопански двор и подмяна на 40бр.осветителни тела и 4бр стълбове в двора на училище.

с.Гильовца

Изграждане на ново улично осветление – стълбове 16бр. с осветителни тела.

с.Тънково

Изграждане на ново улично осветление от изхода на с.Тънково към с.Ахелой - 6бр. нови стълбове с осв. тела

с.Приселци

Изграждане на ново улично осветление и основен ремонт - стоманен стълб -10бр. и  улично осветително тяло -61бр.

с.Раковсково

Изграждане на ново улично осветление - улично осветително тяло - 81бр.

с.Паницово

Основен ремонт улично осветление – подменени  кабел -95м и улично осветително тяло -50бр