Николай Димитров кмет на Несебър | Новини за изпълнени проекти

2014-2011г. 

Нова детска градина в Стария Несебър
Община Несебър спечели поредния си проект по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция. Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан от заместник кмета на Община Несебър - Лазар Япаджиев в Министрество на регионалното развитие. Проектът е със заглавие „Трансгранично сътрудничество за подобряване на социално-образователната инфраструктура в общините Несебър и Къркларели“ и е на стойност до 398 663,40 евро...
Публикувано на 21 Feb 2014 от Пресцентър община Несебър

Информационни дни в община Несебър


На 09 и 10 декември в гр. Несебър, ул. „Гоце Делчев“ № 2 А, се проведоха отворени информационни дни по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007–2013 г.” за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, къдетo компетентни лица на място запознаваха заинтересованите граждани с проекта и неговия напредък.
Публикувано на 12 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър

ПОКАНА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На 9. и 10. декември, понеделник и вторник, от 8.30 до 17.30 часа, Община Несебър Ви кани на отворени информационни дни по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007–2013 г.” за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, къдетo компетентни лица на място ще Ви запознаят с проекта и неговия напредък. Информационните дни ще се състоят в офиса на проекта на ул. „Гоце Делчев“ № 2 А в гр. Несебър.
Публикувано на 06 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър

Информационни дни в община Несебър


На 18 и 19 ноември, понеделник и вторник, в гр. Несебър, ул. „Гоце Делчев“ № 2 А се проведоха отворени информационни дни по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007–2013 г.” за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, къдетo компетентни лица на място запознаваха заинтересованите граждани с проекта и неговия напредък.
Публикувано на 20 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър

Нови археологически открития в антична Месемврия

Европроектът “Вяра в Несебър” значително помогна за опазване на културно-историческото наследство

Реализацията на мащабния проект „Вяра в Несебър” наближава своя успешен финал. След временното преустановяване на строително-монтажните работи през активния туристически сезон, сега те са подновени и се работи с усилен темп. „Вяра в Несебър” е преди всичко проект за консервация на част от средновековните църкви, както и оформлението на публичните пространства около тях.
Публикувано на 20 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър

Несебър отчита напредък по мащабен европроект

Регионът ще има подобрена инфраструктура за питейни и отпадъчни води

На 18.11.2013г. в гр. Несебър, ул. „Гоце Делчев“ № 2 А се поведе пресконференция за отчитане напредъка на проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър –Слънчев бряг –Равда“ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007–2013 г.” за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.
Публикувано на 18 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър

ПОКАНА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На 18. и 19. ноември, понеделник и вторник, Община Несебър Ви кани на отворени информационни дни по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007–2013 г.” за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, къдетo компетентни лица на място ще Ви запознаят с проекта и неговия напредък. Информационните дни ще се състоят в офиса на проекта на ул. „Гоце Делчев“ № 2 А в гр. Несебър.
Публикувано на 14 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър

Повишаване на капацитета и способностите в Община Несебър

На 14.10.2013г. от 10:00ч. в зала „Мелсас“(Заседателната зала на Общински съвет) гр. Несебър, се проведе въвеждаща пресконференция във връзка с подписването на договор, в който Община Несебър е бенефициент по Проект „Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Несебър чрез специализирани обучения”, Договор № 12-22-193/22.05.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективнадържавна администрация по Оперативна програма „Административен капацитет” ...
Публикувано на 15 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД
„ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕСЕБЪР ЧРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ” BG051PO002/12/2.2-07

П О К А Н А Община Несебър Ви кани на стартираща пресконференция ПО ПРОЕКТ „Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Несебър чрез специализирани обучения”, на 14.10.2013 год. от 10:00ч. в зала „Мелсас” гр. Несебър.
Публикувано на 10 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър

Проект на община Несебър по ОП „Административен капацитет” класиран на трето място от получени 186 предложения

Проектът на община Несебър по приоритетна ос „Добро управление“ на Оперативна програма „Административен капацитет“ е одобрен и класиран на трето място от получени 186 броя проектни предложения.
Общата цел на проект „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в община Несебър“ се състои в подобряване на процеса на формиране, прилагане и мониторинг на общински политики в партньорство и координация с всички заинтересованистрани.
Публикувано на 02 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър

<< Предишна 1 2 3 4 Следваща>>

Content Management Powered by CuteNews