Николай Димитров кмет на Несебър | Новини за изпълнени проекти

2014-2011г.


Стартираха дейностите по изграждането на Претоварна станция за отпадъци - Несебър

В сградата на община Несебър бе проведена начална работна среща на екипа за управление на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“ с която се даде старт на дейностите по изпълнение на проекта в частта „Инженеринг – проектиране и строителство на ПСО Несебър“. Домакин на срещата беше кметът на община Несебър г-н Николай Димитров, присъстваха представители на водещата организация - община Бургас и всички ангажирани в процеса на работата по проекта фирми изпълнители, който се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013 г.
Публикувано на 07 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър

Община Несебър спечели проект по Оперативната програма “Административен капацитет”

През месец март предстои да бъде подписан договор между община Несебър и Министерство на финансите. Договорът ще е в изпълнение на проект „Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Несебър чрез специализирани обучения“. Проекта е на стойност 84 918, 75 лв. Целта на проекта е изграждане на модерна и ефективна общинска администрация с високо ниво на компетентност на служителите за осигуряване на добро управление на община Несебър, отговарящо на изискванията и очакванията на гражданите и бизнеса за модерно административно обслужване.
Публикувано на 28 Feb 2013 от Пресцентър община Несебър

Вяра в Несебър

Днес стартираха строително-монтажните работи по изпълнението на поредния проект на община Несебър по Оперативна програма Регионално развитие към МРРБ. Община Несебър успешно изпълнява 5 проекта по инициативи на строителното министерство. Два от тях приключиха, а другите са в процес на изпълнение.
Работното заглавие на този проект е „Реставрация, консервация, социализация на църквите „Св. Йоан Кръстител“, „Св. Параскева“ и прилежащото пространство“. Общата стойност на проекта е 1 643 230 лева, в това число собствен принос на община Несебър 80 518 лева.
Публикувано на 10 Jan 2013 от Пресцентър община Несебър

Първа копка на уличното осветление в ж.к. Черно море

На 18 декември бе направена първа копка по проект „Улично и парково осветление в ж.к. „Черно море“, гр. Несебър – І и ІІ етап“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“. На събитието присъстваха кметът на община Несебър – Николай Димитров, зам. кметът по бюджет и финанси Иван Гургов, зам. кметът по туризъм и търговия Лазар Япаджиев, секретарят на общината Стойко Стоянов и началник отдел „Управление на проекти по ЕФ” Галина Бабева.
Публикувано на 19 Dec 2012 от Пресцентър община Несебър

Община Несебър подписа договор за „Помощ в дома“
На 29.11.2012 г. бе подписан Договор между община Несебър и Агенция социално подпомагане по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”.

Спечеления Проект е на стойност 151 370,87 лв., като се предвижда да бъде създадено Звено за услуги в домашна среда към ДСПатронаж Несебър. Проектът ще позволи лицата с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване да получат подкрепа и съдействие за социално включване и извършване на комунално – битови дейности чрез почасово предоставяне на услуги в домашна среда.
Публикувано на 03 Dec 2012 от Пресцентър община Несебър

Община Несебър ще работи за развитието на регионален туристически продукт
С култура и история, вино, лов и риболов ще промотираме региона си на международни форуми

Община Несебър подписа договор в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт”, който е на стойност 433 394,40лв. с ДДС, с продължителност 24 месеца.
Прочети още>>
Публикувано на 16 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър

Община Несебър завърши поредния си проект
900 деца и ученици ще се обучават в обновените сгради
В заседателната зала на Общински съвет – Несебър бе проведена финалната пресконференция във връзка с приключването на изпълнението на проект „Подобряване енергийната ефективност на ОДЗ „Обзорче”, гр. Обзор, ЦДГ с. Оризаре, ЦДГ с. Кошарица, ОДЗ ”Калина Малина”, гр. Несебър и ПГ по туризъм „Иван Вазов”, к.к. Слънчев бряг, в Община Несебър”. Проекта е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Публикувано на 15 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър

Bъв връзка с изпълнението на проект „Подобряване енергийната ефективност на ОДЗ „Обзорче”, гр. Обзор, ЦДГ с. Оризаре, ЦДГ с. Кошарица, ОДЗ ”Калина Малина”, гр. Несебър и ПГ по туризъм „Иван Вазов”, к.к. Слънчев бряг, в Община Несебър” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”2007-2013г.
Община Несебър кани всички желаещи да присъстват на 15.11.2012 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в зала „Мелсас” (залата на Общински съвет Несебър) – гр. Несебър на финалната пресконференция по проекта.За запознаване на обществеността с дейностите по изпълнението на проекта и извършените строително-монтажни дейности по обектите.
Публикувано на 09 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър

Демонстрационен център на занаятите отвори врати в Несебър
Днес в 10:00ч. в гр. Несебър отвори врати „Демонстрационен център на занаятите”. Той се осъществи благодарение на партньорството между община Несебър, Бургаската регионална туристическа асоциация, Асоциацията на търговците и занаятчиите на Едирне и Генералния секретариат на специализираните администрации на провинциите в Едирне. Специални гости на събитието бяха генералният консул на република Турция за България – Джем Улусой, представителят на Генералния секретариат на специализираните администрации на провинциите в Едирне – Ендер Озден.
Публикувано на 19 Oct 2012 от Пресцентър община Несебър

П О К А Н А

Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с изпълнение на проект „Демонстрационен център на занаятите в Несебър и Едирне” № 2007CB16IPO008-2009-1-069 финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИПП България – Турция, Община Несебър има удоволствието да Ви покани на откриването на сградата „Демонстрационен център на занаятите“ – гр. Несебър, което ще се състои на 19.10.2012г. от 10:00 часа.
Прочети още>>
Публикувано на 15 Oct 2012 от Пресцентър община Несебър

<< Предишна 1 2 3 4 Следваща>>

Content Management Powered by CuteNews