Николай Димитров кмет на Несебър | Новини за изпълнени проекти

2017-2014г.


 

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРИВЛИЧА ТУРИСТИ ИЗВЪН АКТИВНИЯ СЕЗОН ЧРЕЗ ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ
Проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт в общините Несебър, Бяла и Долни чифлик”
Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/019
На 29.01.15 г. в заседателна зала „Мелса” намираща се в гр. Несебър, ул. „Ив. Вазов” №12, се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите по проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт в общините Несебър, Бяла и Долни чифлик”, Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/019.

Публикувано на 29.01.2015 от Пресцентър Община Несебър 

МИНИСТЪРЪТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ПОСЕТИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, заедно с кмета на община Несебър – Николай Димитров , инспектираха дейностите по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев Бряг – Равда“, по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007–2013 г.” за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.

Публикувано на 24.01.2015 от Пресцентър Община Несебър 

Обзор ще има екопътека и мини игрище за футбол, а Свети Влас ще привлича туристи с уникална алея на занаятите
Община Несебър изпълнява три проекта, финансирани по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“

Община Несебър изпълнява три проекта, финансирани по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ за над един милион лева. Договорите за финансиране с ИАРРА и МИРГ бяха подписани през 2014 година и строително-монтажните дейности вече са в ход.

Публикувано на 18.11.2014 от Пресцентър Община Несебър


 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
На 31.10.2014г. в гр. Несебър, се проведе поредната трета пресконференция по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007–2013 г.” за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. Координаторът на проекта – Галина Бабева, представи презентация за текущото състояние на строително-монтажните дейности и запозна заинтересованите граждани с неговия напредък.

Публикувано на 03.11.2014 от Пресцентър Община Несебър


 

Община Несебър запозна своите граждани с проекта „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт”

На 01.11.2014г. в сградата на Старото кметство в гр.Несебър, се проведе туристическа конференция на тема „Развитие на туризма чрез въздействие върху сезонността и териториалното разпределение – обща цел на три общини“ в рамките на проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт”, който се осъществява заедно с общините Бяла и Долни чифлик.

Публикувано на 03.11.2014 от Пресцентър Община Несебър 

Община Несебър спечели проект по Оперативната програма “Административен капацитет”
През месец август бе подписан Договор за БФП № М13-22-88/20.08.2014г. между община Несебър и Министерство на финансите. Договорът е в изпълнение на проект „Надграждане капацитета на служителите в общинска администрация Несебър чрез специализирани обучения“. Проектът е на стойност 135 369,00 лв. , а продължителността му е 12 месеца.
shadow
Публикувано на 05.09.2014 от Пресцентър Община Несебър


 

Проведе се заключителна пресконференция по проект „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в община Несебър“
Днес 01.09.2014г. от 11 часа в представителна зала на община Несебър се проведе заключителна пресконференция по проект „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в община Несебър“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
shadow
Публикувано на 01.09.2014 от Пресцентър Община Несебър


 

ПОКАНА
На 01.09.2014г. от 11:00ч. в "Демонстрационен център на занаятите" (гр.Несебър ул.Отец Паисий №46), ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в община Несебър“, който се осъществява по ДБФП №: 13-13-78/09.12.2013 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

shadow
Публикувано на 28.08.2014 от Пресцентър Община Несебър


 

Заключителна пресконференция по проект: „Създаване на Звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж”в община Несебър”
На 14.07.2014г. в заседателна зала „Мелса”, се проведе заключителна пресконференция по проект „Създаване на звено за услуги в домашна среда” към „Домашен социален патронаж” Несебър. Директор Управление "Социални грижи и услуги" - Радостина Пирева, запозна присъстващите с основната цел и дейностите около проекта...

shadow
Публикувано на 15.07.2014 от Пресцентър Община Несебър


 

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ПОКАНА


ОТНОСНО: Заключителна пресконференция за представяне резултатите по проект „Създаване на звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж” в община Несебър”

shadow
Публикувано на 10.07.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 следваща»

Content Management Powered by CuteNews